Враца
Враца

ХVІІ НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Под патронажа на Кмета на Община Враца

КАЛИН КАМЕНОВ

Резултати от ХVІІ НОИТ

ЛАУРЕАТИ тук Общо класиране в състезателна група 5-8 клас тук Общо класиране в състезателна група 9-12 клас тук Класиране по категории   […]

Закриване на НОИТ

Закриването на ХVІІ Национална олимпиада по информационни технологии ще се състои на 12.05.2019 г. в конферентната зала на РУО – […]

График за защити

Уважаеми участници, залите за защити по категории са: първи етаж: 100 – Мултимедия график: мултимедия втори етаж: 203 – Мултимедийни […]

С подкрепата на