Напомняме, че при регистрацията на националния кръг:

1) всеки участник предава попълнена и подписана декларация на хартиен носител (Приложение 2).

2) всеки проект се инсталира от авторите му на определен компютър в присъствието на член на комисията. Предоставянето на изходен код, реализиращ проекта, е необходимо и задължително условие за неговото допускане, съгласно регламента на олимпиадата. Проекти, за които не е предоставен изходен код или той е нечетим, не се допускат и се декласират.

3) участниците предават окончателния проект с документация и приложения.

* Желателно е проектът (приложение, изходни кодове и т.н.) да се носи и на преносима памет (USB flash или външен диск), освен на CD/DVD. За инсталиране на компютрите в залите за защита – на преносима памет, а за документацията – на CD/DVD.

Вашият коментар