Уважаеми участници,

залите за защити по категории са:

първи етаж: 100 – Мултимедия график: мултимедия

втори етаж:

203 – Мултимедийни приложения график: ммп

204 – Интернет приложения график: ип

205 – Приложни програми график: пп

206 – Уеб сайт график: уебсайт

 

Вашият коментар