Уважаеми участници, тестът ще се проведе в ППМГ „Акад. Иван Ценов“.

Всички участници трябва да заемат местата си в определените зали до 7:40 ч.

Разпределението по зали е както следва:

за участниците във възрастова група 5-8 клас: тест5-8 зали

за участниците във възрастова група 9-12 клас: тест9-12 зали

Зали 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 се намират на първия етаж, а зали 301, 302, 303, 304, 305 – на третия.

Тестът за участниците и в двете възрастови групи започва в 8:00 ч. 

 

Вашият коментар