Уважаеми участници,

Ако желаете да споделите свои снимки от откриването на олимпиадата, престоя Ви в нашия град, състезателния ден или от церемонията по награждаване, изпратете ни ги на адрес ppmgvratsa@gmail.com

Откриване на ХVІІ НОИТ – Враца 2019

Публикации на медиите

https://www.bulnews.bg/article/350388

ХVІІ НОИТ – състезателен ден

 

Очакваме Вашите снимки!

Награждаване на участниците, заели призови места в ХVІІ НОИТ – Враца 2019